اسناد توطئه عمر و حمله به خانه حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع)

 

 

قضیه حضور عمر به همراه تنی چند از دستیارانش درب خانه امام علی بن ابی طالب (ع) و تهدید به آتش زدن خانه را از زبان مورخ سنی مذهب ، ابن جریر طبری بشنوید: طلحه و زبیر وتنی چند از مهاجران در خانه علی(ع) نشسته بودند عمر درب منزل آمد و فریاد زد به خدا قسم اگر برای بیعت با ابوبکر بیرون نیائید خانه را به  آتش می کشم.  

آری این چنین بود داستان انتخاب خلیفه و دموکراسی مدعیان بیعت مردمی....

 

 

به چه حقی دل پاره تن رسول خدا را به آتش کشیدید .... ای نامردمان ....... 

 

 

من هم اسنادش رو رو کردم ، تا که حقیقت رو بدونید.......  

 

 

 
ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390
سیمای ام المؤمنین عایشه در کتب اهل سنت!!!!!

 

 افتخار همسری رسول خدا(ص) بدون شک فضیلتی است غیر قابل انکار اما این امتیاز وقتی ارزش دارد  که شایستگیها ولیاقتهایی هم در طرف مقابل وجود داشته باشد ومورد تایید همسری مانند رسول اکرم(ص) باشد.
عائشه یکی از همسران پیامبر است که در باره وی دو گروه ازمسلمانان  باهم اختلاف دارند  یک گروه می گوید:  چون همسر پیامبر است  از خطاهای او باید چشم پوشی نمود  ویا می گویند او اصلا خطائی نداشته  ومقامی در حد عصمت  برایش قائلند .
گروه دیگر می گوید:  همسر پیامبر بودن و یا انتساب به خاندان شریف و بزرگ به تنهائی نمی تواند عامل برتری و شایستگی باشد بلکه اعمال ورفتار شخص وهمچنین رضایتمندی خدا ورسول مکمل ارزشها یک فرد است، ولذا مذمت و عدم تایید دلیل ونشانه محکمی است برعدم برتری وسقوط از درجه اعتماد واعتبار.
حال بشنوید روایت بخاری را در مذمت ونارضایتی پیامبر خدا از همسرش عائشه. پیامبر درحالیکه مشغول خطبه بود به خانه ومحل سکونت عائشه اشاره نمود وفرمود: فتنه وآشوب از آنجا  برمی خیزد، سه مرتبه این سخن را تکرار نمود سپس فرمود: شاخ شیطان درآنجا است.... 

 

 

 
ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390
جناب عمر و نوشیدن خمر!!!!!!!

تمامی این اسناد ، از کتب اهل تسنن جمع آوری گردیده است....

 

 

از محرمات شرعی به نص قرآن کریم شرب خمر است، و یکی از علل تحریم آن عادت عرب قبل از اسلام به نوشیدن آن  است و چون  این عادت  اندکی پس از  آمدن اسلام  هنوز رواج داشت  تحریم آن  طی مراحلی  از طرف خداوند آغاز شد و لی با وجود تحریم آن وابلاغ آن توسط رسول اکرم(ص) افرادی با حالت مستی به نماز می ایستادند و خداوند با فرستادن فرمان دیگر آنان را از این عمل زشت نهی فرمود، پس از آن گروهی نوشیدن خمر را ترک کردند، و ازکسانی که به این عمل خبیث مبتلا بود شخص عمر بن خطاب است  که در حالت مستی با استخوان  شتر  فرق سر عبد الرحمان  عوف را شکافت  سپس نشست و بر کشته ها ی بدر گریه می کرد خبر به رسول خدا (ص) رسید، حضرت خشمگین شد و در حالیکه عبایش روی زمین کشیده می شد نزد عمر آمد و با وسیله ای که در دست مبارکش بود بر سر عمر کوبید، عمر فریاد زد از خشم خدا و رسول به خدا پناه می برم، پس از این قضیه بود که این آیه نازل شد: همانا شیطان بوسیله شراب و قمار می خواهد بین شما دشمنی ایجاد کند. عمر پا شنیدن آیه گفت: قبول کردیم حکم خدا را.
 

از خلیفه مسلمین همچنین عملی بعیده .......  

 

ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390
منع عمر از نوشته شدن سنت رسول خدا!!!!!

 

 

تمامی این اسناد ، از کتب اهل تسنن جمع آوری گردیده است....

 

 

  آیا سنت رسول خدا(ص) به صورت تمام وکمال نوشته وتدوین شد؟ در نفی واثبات این سؤال نمی توان به راحتی سخن گفت، زیرا کسی نمی تواند ادعا کند که همه آنچه ادعا میشود از سنت قطعی باشد ونه آنکه همه سنت تدوین شده است، چون به اعتراف ابن تیمیه تمام سنت جمع آوری نشده است وتا اواخردوران رسالت کسی به فکر جمع آوری وتدوین نبود،و تنها عبد الله بن عمرو عاص با اجازه شخص پیامبر شروع به نوشتن نمود ولی آنچه که او می نوشت یادداشتهایی خصوصی بود ومانند اثری تدوین یافته در معرض دید مردم قرار نمی گرفت، وخلیفه عمر بن خطاب اجازه نشر وتدین این قبیل نوشته ها و گفته ها را نمی داد. چند نکته وسؤال پیرامون این اعتراف: 

 

 1  - تمام سنت تدوین نشده است. 2 - دراواخر بعثت بعضی از صحابه آنهم افراد کم سن وسال سنت را می نوشتند. 3 - عمر از نوشتن ونشر سنت جلوگیری می کرد. واما سؤال: 1 - اگر به اعتراف خودتان سنت ازآغاز نوشته نشد بلکه در اواخر عمر پیامبر نوشته شد واگرعمر ازنوشتن و نشر سنت منع می کرد پس این همه سخن ومطلب تحت عنوان سنت رسول ازکجاست؟ 

 

 

 
ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390
ببینید و خود قضاوت کنید.....

 

 

این وهابیان کثیف ، شیعیان را ، به جرم توسل به ائمه اطهار و معصومین (ع) ، مشرک و  کشتن آنان را حلال می دانند.... من هیچ شرحی نمی دهم .... خود قضاوت کنید ..... 

 

  

 

 
ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390
عمر با زور و جبر بازنی مسلمان ازدواج می کند!!!!!!

 

 

 

خلیفه مسلمانان جناب عمر بن خطاب !!!!! بدون اجازه و رضایت زنی مسلمان و با زور و جبر وی را به همسری خویش در می آورد، ابن سعد در کتاب طبقات به نقل از حماد بن سلمة و او از علی بن زید نقل می کند که: عاتکه دختر زید ابتدا همسر عبد الله بن ابو بکر بود، عبد الله با وی شرط کرد که پس از او با کسی ازدواج نکند، عاتکه پس از مرگ همسرش با اینکه خواستگاران زیادی هم داشت تن به ازدواج نمی داد، عمر از پدر عاتکه وی را خواستگاری کرد ولی عاتکه نپذیرفت، عمر به پدرش گفت: تو خودت او را به عقد من در آور، پدر بدون اذن دختر صغیه عقد را جاری کرد، عمر نزد عاتکه رفت اما با مخالفت وی روبرو شد بناچار با او درگیر شد وبا اجبار به مقصودش رسید و پس از پایان ما جرا با احساس نفرت شدید از وی جدا شد و دیگر نزد عاتکه باز نگشت.   

  

 بفرمایین ، این هم یه روی آب دیگه از جناب عمر در : کتاب طبقات : ابن سعد ......

  

 

 

تمامی این اسناد ، از کتب اهل تسنن جمع آوری گردیده است....
ارسال شده توسط: علیرضا ماهان
تاریخ : جمعه 25 شهریور 1390